hohol severní

Bucephala clangula
Common Goldeneye

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1 500-2 200 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápadoevropská a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 1 125 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • hohol severní
  • hohol severní
  • hohol severní
  • hohol severní

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 33