kachnička karolínská

Aix sponsa
Wood Duck

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 3-8 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
nepůvodní Evropská populace
Velikost tahové populace: - jedinců

Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 12