pižmovka velká

Cairina moschata
Muscovy Duck

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 15-30 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
nepůvodní Evropská populace
Velikost tahové populace: - jedinců

  • pižmovka velká
  • pižmovka velká

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 33