morčák malý

Mergellus albellus
Smew

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 70-220 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápadoevropská a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 34 500 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • morčák malý
  • morčák malý
  • morčák malý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 40