orel mořský

Haliaeetus albicilla
White-tailed Eagle

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 170-290 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 30 100 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • orel mořský
  • orel mořský
  • orel mořský
  • orel mořský

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 100