kachnička mandarinská

Aix galericulata
Mandarin Duck

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 65-160 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
nepůvodní Evropská populace
Velikost tahové populace: - jedinců

  • kachnička mandarinská
  • kachnička mandarinská

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 72