slípka zelenonohá

Gallinula chloropus
Common Moorhen

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 430-640 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): klesající
Evropská a severoafrická tahová populace
Velikost tahové populace: 325 0000 jedinců

  • slípka zelenonohá
  • slípka zelenonohá
  • slípka zelenonohá
  • slípka zelenonohá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 61