racek bouřní

Larus canus
Common Gull

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 4 700-7 800 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápado- a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 1 700 000 jedinců

  • racek bouřní
  • racek bouřní
  • racek bouřní

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 18