potápka malá

Tachybaptus ruficollis
Little Grebe

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 600-880 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): klesající
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 390 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • potápka malá
  • potápka malá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 68