lednáček říční

Alcedo atthis
Common Kingfisher

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 370-650 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 317 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • lednáček říční
  • lednáček říční
  • lednáček říční

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 38