konipas horský

Motacilla cinerea
Grey Wagtail

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 55-110 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 2 670 000 jedinců

  • konipas horský
  • konipas horský
  • konipas horský

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 138