skorec vodní

Cinclus cinclus
White-throated Dipper

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 680-840 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 422 000 jedinců

  • skorec vodní
  • skorec vodní

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 33