Nepůvodní druhy

Nalezeno: 5

berneška velká
berneška velká
(Branta canadensis) NEPŮVODNÍ
husice nilská
husice nilská
(Alopochen aegyptiaca) NEPŮVODNÍ
kachnička karolínská
kachnička karolínská
(Aix sponsa) NEPŮVODNÍ
kachnička mandarinská
kachnička mandarinská
(Aix galericulata) NEPŮVODNÍ
pižmovka velká
pižmovka velká
(Cairina moschata) NEPŮVODNÍ