Chráněné druhy

Nalezeno: 27 (27)

Zde jsou druhy zimujících vodních ptáků uvedené v příloze I Směrnice o ptácích nebo chráněné podle Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

bekasina otavní
bekasina otavní
(Gallinago gallinago) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
berneška bělolící
berneška bělolící
(Branta leucopsis) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
berneška rudokrká
berneška rudokrká
(Branta ruficollis) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
bukač velký
bukač velký
(Botaurus stellaris) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
hohol severní
hohol severní
(Bucephala clangula) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
jeřáb popelavý
jeřáb popelavý
(Grus grus) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
kopřivka obecná
kopřivka obecná
(Anas strepera) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
lžičák pestrý
lžičák pestrý
(Anas clypeata) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
labuť zpěvná
labuť zpěvná
(Cygnus cygnus) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
lednáček říční
lednáček říční
(Alcedo atthis) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
morčák malý
morčák malý
(Mergellus albellus) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
morčák velký
morčák velký
(Mergus merganser) CH chráněný druh
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
orel mořský
orel mořský
(Haliaeetus albicilla) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
ostralka štíhlá
ostralka štíhlá
(Anas acuta) CH chráněný druh
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
polák malý
polák malý
(Aythya nyroca) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potápka žlutorohá
potápka žlutorohá
(Podiceps auritus) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
potápka malá
potápka malá
(Tachybaptus ruficollis) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potápka černokrká
potápka černokrká
(Podiceps nigricollis) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potápka roháč
potápka roháč
(Podiceps cristatus) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potápka rudokrká
potápka rudokrká
(Podiceps grisegena) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potáplice malá
potáplice malá
(Gavia stellata) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
potáplice severní
potáplice severní
(Gavia arctica) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
čáp bílý
čáp bílý
(Ciconia ciconia) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
čírka obecná
čírka obecná
(Anas crecca) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
vodouš kropenatý
vodouš kropenatý
(Tringa ochropus) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
volavka bílá
volavka bílá
(Ardea alba) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
zrzohlávka rudozobá
zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.