Všechny druhy

Nalezeno: 58

Tyto druhy vodních ptáků na našem území zimují pravidelně.

bekasina otavní
bekasina otavní
(Gallinago gallinago) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
berneška bělolící
berneška bělolící
(Branta leucopsis) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
berneška rudokrká
berneška rudokrká
(Branta ruficollis) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
berneška velká
berneška velká
(Branta canadensis) NEPŮVODNÍ
bukač velký
bukač velký
(Botaurus stellaris) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
hohol severní
hohol severní
(Bucephala clangula) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
hoholka lední
hoholka lední
(Clangula hyemalis)
husa běločelá
husa běločelá
(Anser albifrons)
husa tundrová
husa tundrová
(Anser fabalis/serrirostris)
husa velká
husa velká
(Anser anser)
husice nilská
husice nilská
(Alopochen aegyptiaca) NEPŮVODNÍ
husice liščí
husice liščí
(Tadorna tadorna)
hvízdák euroasijský
hvízdák euroasijský
(Anas penelope)
jeřáb popelavý
jeřáb popelavý
(Grus grus) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
kachna divoká
kachna divoká
(Anas platyrhynchos)
kachnička karolínská
kachnička karolínská
(Aix sponsa) NEPŮVODNÍ
kachnička mandarinská
kachnička mandarinská
(Aix galericulata) NEPŮVODNÍ
konipas bílý
konipas bílý
(Motacilla alba)
konipas horský
konipas horský
(Motacilla cinerea)
kopřivka obecná
kopřivka obecná
(Anas strepera) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
kormorán velký
kormorán velký
(Phalacrocorax carbo)
lžičák pestrý
lžičák pestrý
(Anas clypeata) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
labuť velká
labuť velká
(Cygnus olor)
labuť zpěvná
labuť zpěvná
(Cygnus cygnus) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
lednáček říční
lednáček říční
(Alcedo atthis) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
lyska černá
lyska černá
(Fulica atra)
morčák malý
morčák malý
(Mergellus albellus) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
morčák prostřední
morčák prostřední
(Mergus serrator)
morčák velký
morčák velký
(Mergus merganser) CH chráněný druh
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
orel mořský
orel mořský
(Haliaeetus albicilla) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
ostralka štíhlá
ostralka štíhlá
(Anas acuta) CH chráněný druh
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
pižmovka velká
pižmovka velká
(Cairina moschata) NEPŮVODNÍ
polák chocholačka
polák chocholačka
(Aythya fuligula)
polák kaholka
polák kaholka
(Aythya marila)
polák malý
polák malý
(Aythya nyroca) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
polák velký
polák velký
(Aythya ferina)
potápka žlutorohá
potápka žlutorohá
(Podiceps auritus) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
potápka malá
potápka malá
(Tachybaptus ruficollis) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potápka černokrká
potápka černokrká
(Podiceps nigricollis) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potápka roháč
potápka roháč
(Podiceps cristatus) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potápka rudokrká
potápka rudokrká
(Podiceps grisegena) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
potáplice malá
potáplice malá
(Gavia stellata) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
potáplice severní
potáplice severní
(Gavia arctica) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
racek bouřní
racek bouřní
(Larus canus)
racek bělohlavý
racek bělohlavý
(Larus cachinnans)
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský
(Larus cachinans/argentatus/michahellis)
racek chechtavý
racek chechtavý
(Larus ridibundus)
racek stříbřitý
racek stříbřitý
(Larus argentatus)
čáp bílý
čáp bílý
(Ciconia ciconia) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
čírka obecná
čírka obecná
(Anas crecca) CH chráněný druh
 • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
skorec vodní
skorec vodní
(Cinclus cinclus)
slípka zelenonohá
slípka zelenonohá
(Gallinula chloropus)
turpan hnědý
turpan hnědý
(Mellanitta fusca)
turpan černý
turpan černý
(Mellanitta nigra)
vodouš kropenatý
vodouš kropenatý
(Tringa ochropus) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
volavka bílá
volavka bílá
(Ardea alba) CH chráněný druh
 • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
volavka popelavá
volavka popelavá
(Ardea cinerea)
zrzohlávka rudozobá
zrzohlávka rudozobá
(Netta rufina) CH chráněný druh
 • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.