Významná zimoviště

Nalezeno: 724 (724)
Aktuálně zobrazeno: 0

Zde naleznete lokality, které v posledních pěti letech sčítání (2018-2022) splnily podmínky pro významné zimoviště o celkové početnosti vodních ptáků (20 000 jedinců a výše; 2 000 jedinců a výše), druhové diverzitě (15 druhů a výše; výskyt druhů Přílohy I Směrnice o ptácích) nebo početnosti konkrétního druhu (1 % a více tahové nebo národní populace).

Amerika VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
Baška (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
BEČVA: Halenkov - Hovězí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
BEČVA: Hovězí - Vsetín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
BEČVA: Hranice - Lipník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
BEČVA: Lipník - Prosenice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
BEČVA: Milotice - Hranice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEČVA: Přerov - Troubky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEČVA: Prosenice - Přerov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
BEČVA: Troubky - soutok s Moravou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
BEČVA: Valašské Meziříčí - Milotice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEČVA: Vsetín - Valašské Meziříčí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BĚLÁ: Polní Dvůr, most - soutok s Hejlovkou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: Beroun - Srbsko VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
BEROUNKA: Bukovec - ústí Klabavy VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: Černošice - Radotín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: Chlum - Zvíkovec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
BEROUNKA: Dobřichovice - Černošice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: Hlásná Třebáň - Dobřichovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: Nižbor - Beroun VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
BEROUNKA: počátek - Bukovec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: Radotín - soutok s Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: Rakolusky - Chlum VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
BEROUNKA: Roztoky u Křivoklátu - Zbečno VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
BEROUNKA: Skryje, most - Roztoky u Křivoklátu, jez VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
BEROUNKA: Srbsko - Hlásná Třebáň VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
BEROUNKA: ústí Klabavy - ústí Třemošné VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: ústí Střely - Rakolusky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
BEROUNKA: ústí Třemošné - ústí Střely VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
BEROUNKA: Zbečno - Nižbor VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
BEROUNKA: Zvíkovec - Skryje VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Bezdrev VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
BÍLINA: Malhostice - Stadice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
BÍLINA: Stadice - Ústí nad Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
biologické rybníky v Termesivech a Hamrech VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Bolevecké VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Borecké rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Bosinský rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
BOTIČ: Křeslice - ústí do údol. nádrže Hostivař VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
BOTIČ: v.n. Hostivař - Záběhlický zámeček VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
BOTIČ: Záběhlický zámeček - Vyšehrad VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Bražecké rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
BRADAVA: Spálené Poříčí - soutok s Úslavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Bystřické rybníky II (Splávský) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Čermenský rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ČERNOVICKÝ POTOK: Klenovice - ústí do Lužnice v Soběslavi VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
ČERNÝ potok: Unhošť VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ČERNÝ POTOK: soutok s Odrou - halda dolu Šverma VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
České Meziříčí - cukrovar. nádrže VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Chabařovické rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Choryňské rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Chrastenský rybník - Chrastná, u Osečné VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CHRUDIMKA: Chrudim - Stará Myslivna VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CHRUDIMKA: Stará Myslivna - Pardubice, soutok s Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CHRUDIMKA: Svídnice - Chrudim VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CHRUDIMKA: v Chrudimi (zimní stadion - Májov) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CIDLINA: Chlumec n.Cid. (železniční most) - Zbraň (lávka) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CIDLINA: Sány (siln. most) - Liblice nad Cidlinou (siln. most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CIDLINA: Žehuň (hráz) - Sány (silniční most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Dehtář, Vlhlavský VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
DESNÁ: Velké Losiny - Šumperk, železniční most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
DIVOKÁ ORLICE: v Žamberku (Hevlikovický most - koupaliště) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Dnešický, Žerovický, Šavlice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Dobřenecký rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Dokské (Máchovo jezero, Břehyně, Poslův, Čepčí, Obora) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Doubravické rybníky (Moravičany) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
DRNOVÝ POTOK: Luby - ústí do Úhlavy (v Klatovech) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Dubák VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Dunávické rybníky (Dunávický, Malý a Velký Chlébský ...) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
DYJE v NP Podyjí: Hardegg - Liščí skála VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Národní park
DYJE v NP Podyjí: Liščí skála - Znojemská přehrada VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Národní park
DYJE v NP Podyjí: Vranovská přehrada - Hardegg VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Národní park
DYJE: Janohrad - Břeclav VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
DYJE: jez Krhovice - most Hrádek, Jaroslavice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
DYJE: Lednice - Janohrad VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
DYJE: most Hevlín - Trávní dvůr VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
DYJE: most Hrádek, Jaroslavice - most Hevlín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
DYJE: Nové Mlýny,most - Lednice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
DYJE: odlehčovací kanál - hranice s Rakouskem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
DYJE: Trávní dvůr - Drnholec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
DYJE: v Břeclavi VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
DYJE: Znojemská přehrada - jez Krhovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Dymokurské rybníky (Pustý, Jakub , Vražda) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Hamerské rybníky (Zubří) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Hamerský rybník (Praha 10) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Heřmanický VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Heřmanický rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
Hobšovický rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Holanské (Jílek, Kravské, Holanské, Velká a Malá Nohavice) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Horní a Dolní Bartoušovský, Sádecký VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Horní a Dolní Bělotínský rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Dolní a Horní Kněžický rybník (LN) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Horní a Dolní Svitavský rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Hradčanské (Hradčanské, Strážovský, Vavrouškův, Černý) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
Hradecký rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Hrubý a Labutí rybník (Velký Valtínov) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Hustopečské rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Hvězdovské rybníky (Hvězdovský, Mlýnský, Ploužnický, Nový) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Jarohněvický rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Jaroslavický rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Jedovnické rybníky (Olšovec, Budkovan, Vrbový, Dubový, Dymák) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Jesenice (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Jezero Medard VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
jezero Milada u Chabařovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
jezero Most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
jezero u Poděbrad (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
JIČÍNKA: Kunín - soutok s Odrou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
JIČÍNKA: Nový Jičín (most) - Kunín (most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIHLAVA: Bransouze - Přibyslavice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIHLAVA: Dolní Cerekev - Rantířov (žel. most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIHLAVA: Dolni Kounice - Medlov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIHLAVA: Hrubšice - Ivančice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIHLAVA: Ivaň - VDNM VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
JIHLAVA: Ivančice - Dolní Kounice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
JIHLAVA: Medlov - Pohořelice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
JIHLAVA: Pohořelice - Ivaň VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
JIHLAVA: Práchovna - Skryje (ÚN Mohelno) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIHLAVA: Přibyslavice - Sokolí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIHLAVA: Rantířov (žel. most) - Jihlava (žel. most, Hruškové Dvory) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIHLAVA: Rozseč - Bransouze VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JÍLOVSKÝ POTOK: Děčín - Bynov (přehrada) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Jivjanské rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
JIZERA: Benátky nad Jizerou - Tuřice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIZERA: Březina - Mnichovo Hradiště VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
JIZERA: Bystrá (silniční most v Loukově) - Semily (silniční most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
JIZERA: Debř - Dolní Krnsko VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIZERA: Dolní Krnsko - Horky nad Jizerou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIZERA: Horky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIZERA: Jablonec - Poniklá VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
JIZERA: Mnichovo Hradiště - Bakov nad Jizerou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIZERA: Semily - Železný Brod VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
JIZERA: Tuřice - soutok s Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
JIZERA: Turnov - Březina VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
JIZERA: Vranové - Turnov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
JIZERA: Železný Brod - Vranové VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky jižně od Plané (Hejtman, Koberný, Košický, Strkovský) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
vodní nádrž Klabava VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Knížecí rybník (CB) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
KONOPIŠŤSKÝ POTOK: Bystřice - Benešov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Košárské louky nad soutokem Moravy a Dyje VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
KOUNICKÝ POTOK: Přerov n.L. - zdymadlo Lysá n.L. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Kozčínský, Buxin a Jámský VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Kozelský,Starý a Nový Sedlecký VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Královélhotecký rybník (mezi Libřicemi a Královou Lhotou) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
KŘETINKA: Hamry - Horní Poříčí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Letovice (v.n. - Kretín) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
KYJOVKA: Mistřín a okolí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
KYJOVKA(=STUPAVA): Jarohněvický rybník - Písečné rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
KYJOVKA(=STUPAVA): silnice Dubňany-Mistřín - Jarohněvický rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Bílá Třemešná - Žireč VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
LABE: Brandýs nad Labem - Borek VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Chvaletice (žel.zast.) - Týnec nad Labem (siln. most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
LABE: Církvice - Ústí nad Labem, zdymadlo VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
LABE: Děčín - Hřensko, státní hranice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
LABE: Dolní Beřkovice - Horní Počáply VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Horní Počáply - Roudnice nad Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Hostinné - přehrada Bílá Třemešná VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
LABE: Hradec Králové - Vysoká nad Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Hradištko - Lysá nad Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Josefov - Smiřice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
LABE: Klášterská Lhota - Malé Labe VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Klavary,jez - Oseček, býv.přívoz VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Kolín, železniční most - Klavary, jez VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Kostelec - Neratovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Libochovany - Církvice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
LABE: Litoměřice - Lovosice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Lovosice - V.Žernoseky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
LABE: Lysá nad Labem - Brandýs nad Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Malé Labe - Hostinné VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Mělník, soutok - Dolní Beřkovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Němčice, most - Pardubice, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Neratovice - Mělník, soutok VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LABE: Nymburk, železniční most - Hradištko VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Pardubice, most - Srnojedy, jez VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Přelouč (silniční most) - Chvaletice (žel.zast.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Roudnice nad Labem - Litoměřice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Srnojedy, jez - Přelouč, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Týnec nad Labem - Kolín, železniční most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Ústí nad Labem - Přerov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: V.Žernoseky - Libochovany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
LABE: ve Vrchlabí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: ????
LABE: Velké Zboží - Nymburk, železniční most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LABE: Vrchlabí,konec - Klášterská Lhota,most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybník Labská (u Sezemic) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Lačnovské rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Lednické rybníky (Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský, Nesyt) VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace
Lenešické rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Lesník v Ostravě - Heřmanicích VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
LÍBEZNICKÝ POTOK VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Libocky rybnik, Liboc, Praha 6 VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Linské rybniky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
Lipno I. v.n. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Lipno II - vyrovnávací nádrž VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LITAVKA: Lochovice - Zdice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
LITAVKA: Zdice - Beroun VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Lítožnický rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
lom u Ejpovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
LOUČNÁ: Litomyšl - Tržek VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
LUČINA: přehrada Žermanice - Šenov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Lužany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
LUŽNICE: Dobřejice - Dobronice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LUŽNICE: Dobronice - Bechyně (železniční most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LUŽNICE: Dráchov - Soběslav VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LUŽNICE: Klec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
LUŽNICE: Planá nad Lužnicí - Sezimovo Ústí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LUŽNICE: rybník Rožmberk - Klec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
LUŽNICE: Sezimovo Ústí - Tábor VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LUŽNICE: Soběslav - Roudná, jez VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LUŽNICE: Tábor - Příběnice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LUŽNICE: Veselí nad Lužnicí - Dráchov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
LUŽNICE: Vlkov - Veselí n.L. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
MALŠE: Doudleby - Plav VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MALŠE: Plav - Vidov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MALŠE: rybník u N.Hodějic - soutok s Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MALŠE: Vidov - rybník u Nových Hodějic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MALŠE: vodní nádrž Římov, hráz - Doudleby VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MANDAVA - Rumburk VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MASTNÍK VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Měcholupské rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Mělické pískovny (Mělice) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Merklínský rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
METUJE: Dolsko - Šestajovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
METUJE: Náchod - Nové Město nad Metují VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
METUJE: Nové Město nad Metují - Dolsko VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
METUJE: Šestajovice - soutok s Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
rybníky mezi Pískem a Putimí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky mezi Žimuticemi a Soběticemi VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Mlékovické rybníky (Mlékoviční, Podbečvárecký) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
mokřina u obce Rzy (záp. od Chocně) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MOR. DYJE: Dačice (nemocnice) - Hradištko VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
MORÁVKA: Raškovice (ústí Mohelnice) - Nošovice (most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MORÁVKA: v.n. Morávka - Raškovice (ústí Mohelnice) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MORAVA: Černovír,most - Nové Sady,most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MORAVA: Grygov, most - Věrovany, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MORAVA: Jarošov - Kostelany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MORAVA: Kojetín, železniční most - Strž, elektrárna VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MORAVA: Kostelany - Nedakonice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MORAVA: Kvasice - Otrokovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MORAVA: Lanžhot - soutok s Dyjí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MORAVA: Lobodice - Kojetín, železniční most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MORAVA: Napajedla - Jarošov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
MORAVA: Nedakonice - Veselí nad Moravou,most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MORAVA: Otrokovice - Napajedla VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MORAVA: Strážnice - Rohatec-Kolonie VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MORAVA: Střeň - Černovír,most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
MORAVA: Strž,elektrárna - Kroměříž VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MORAVA: ústí Rusavy - Kvasice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MORAVA: Věrovany, most - Lobodice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MORAVA: Veselí nad Moravou,most - Strážnice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
MORÁVKA: Nošovice - Ostravice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
MOŠTĚNKA: Horní Moštěnice - soutok s Moravou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MOŠTĚNKA: Prusy - Horní Moštěnice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Mratinský, Libeznický potok VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MUCHOVKA: Nepomuk (Špitálský rybník - ústí do Úslavy) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Mutěnické rybníky VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Myslívský VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MYSLÍVSKÝ POTOK: Dvorec (most na Tojice) - ústí do Úslavy VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MŽE: Kočov - Záhoří VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MŽE: Město Touškov - Plzeň VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MŽE: Oldřichov - Kočov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MŽE: Svojšín - Stříbro VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MŽE: údolní nádrž Hracholusky (hráz) - Město Touškov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MŽE: v Tachově VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
MŽE: Záhoří - Svojšín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
MŽE/BEROUNKA: Plzeň - soutok s Radbuzou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
nádrž Kateřina u Zálužan VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
nádrž Újezd u Jirkova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
nádrž u Modlan (povrchový důl) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
nádrže u Chomutova (po poddolování) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Návesní a Nový rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Nechranice (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Nepomyšlský rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
NEŽÁRKA: jez Metel - jez Krkavec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
NEŽÁRKA: Jindřichův Hradec - Lásenice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
NEŽÁRKA: Krkavec - Veselí n.L. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
NEŽÁRKA: Lásenice - Stráž nad Nežárkou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
NEŽÁRKA: Stráž nad Nežárkou - Jemčina VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
NEŽÁRKA: v Jarošově n.N. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
NISA: Liberec - Chrastava VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Novozámecký VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace
Nový rybník u Soběslavi VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Nový stav u Bohumína VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
Nový, Hvězda a Mušlový rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Nový, Pátek, Brodek VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
odkaliště popílku a nádrž na dočišťování odpadní vody Spolany, Neratovice (Tišice, ME) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
odkalovací nádrž u Pelhřimova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
odkalovací nádrže dolu ČSA - Karviná VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
odkalovací nádrže dolu Lazy VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
odkalovací nádrže Hrušovany nad Jevišovkou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ODLEHČOVACÍ KANÁL NOVÁ MORAVA: Petrov - Rohatec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
ODLEHČOVACÍ KANÁL NOVÁ MORAVA: Uherský Ostroh - Petrov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
odpadový lom u Sulkova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ODRA: Albrechtičky,most - Petřvaldík VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
ODRA: Antošovice - soutok s Olší VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ODRA: Bartošovice, most - Albrechtičky, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
ODRA: Hladké Životice-Kunín - Bartošovice, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
ODRA: Hrušov, most - Antošovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ODRA: Ostrava-Svinov, most - Přívoz, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ODRA: Petřvaldík - Polanka,most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
ODRA: Polanka, most - Ostrava-Svinov, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
ODRA: Přívoz, most - Hrušov, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní památka a přírodní památka
OHŘE: Boč - Kláštěrec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Budyně - Doksany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
OHŘE: Cheb - Doubí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OHŘE: Chlumek - Sokolov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OHŘE: Doksany - Litoměřice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Doubí - Mostov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OHŘE: Dubany - Budyně VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Kadaň - Nechranická nádrž VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
OHŘE: Karlovy Vary - Dubina VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
OHŘE: Klášterec - Kadaň VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Lenešice - Počedělice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Loket - Svatošské Skály VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
OHŘE: Mostov - Kynšperk VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OHŘE: Mradice - Lenešice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Nechranická nádrž - Žatec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OHŘE: Počedělice - Pátek VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Sokolov - Loket VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OHŘE: Stráž - Boč VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Svatošské Skály - Karlovy Vary VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OHŘE: v Karlových Varech VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OHŘE: v Žatci VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Velichov - Vojkovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Vojkovice - Stráž VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OHŘE: Žatec - Mradice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OLZA: Bezdínek - Veřnovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OLZA: Chotěbuz, most - Karviná, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OLZA: Jablunkov, most - Třinec, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OLZA: Karviná, most - Petrůvka VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OLZA: Petrůvka - Bezdínek VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
OLZA: Jablunkov - státní hranice s Polskem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OLZA: Třinec, most - Chotěbuz, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OLZA: Věřnovice - soutok s Odrou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OPAVA: Hlučín, most - rybník Štěpán, výpusť VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OPAVA: Jilešovice, most - Hlučín, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OPAVA: rybník Štěpán, výpusť - soutok s Odrou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OPAVA: Smolkov, jez - Jilešovice, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Ořechovské rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ORLICE: soutok Tiché a Divoké Orlice - Třebechovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
ORLICE: Třebechovice - soutok s Labem v Hradci Králové VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OSLAVA: Mohelno (Skřipský mlýn) - Oslavany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
OSLAVA: Náměšť nad Oslavou - Mohelno (Skřipský mlýn) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
OSLAVA: Ocmanice - Náměšť nad Oslavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OSLAVA: Oslavany - Ivančice (ústí do Jihlavy) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OSLAVA: vodní nádrž Mostiště - Velké Meziříčí (žel.most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OSOBLAHA: Pitárné-Divčí Hrad VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OSTRAVICE: Baška - soutok s Morávkou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OSTRAVICE: Nová Ves - Baška VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OSTRAVICE: Ostrava-Kunčičky - soutok s Odrou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OSTRAVICE: Paskov - Vratimov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OSTRAVICE: soutok s Morávkou - Sviadnov ve Frýdku-Místku VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OSTRAVICE: Sviadnov ve Frýdku-Místku - Paskov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
OSTRAVICE: údolní nádrž Šance - Nová Ves VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OSTRAVICE: Vratimov - Ostrava-Kunčičky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Ostrovské rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Ostružinský a Lhotecký rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
OTAVA: Annín (siln. most) - Červené Dvorce VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OTAVA: Čejetice - Lhota u Kestřan VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OTAVA: Horažďovice - Střelské Hoštice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OTAVA: jez Kavkovna u Vrcovic - Jistec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
OTAVA: jez u Václava nad Pískem - jez Kavkovna u Vrcovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OTAVA: Katovice - Strakonice, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OTAVA: Lhota u Kestřan - ústí Blanice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OTAVA: Přešťovice - Čejetice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OTAVA: Slaník - Přešťovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OTAVA: Strakonice, most - Slaník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OTAVA: Střelské Hoštice - Katovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OTAVA: Sušice - Žichovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OTAVA: ústí Blanice - jez u Václava nad Pískem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
OTAVA: Velké Hydčice - Horažďovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
OTAVA: Žichovice - Velké Hydčice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Písečné rybníky u Hodonína VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
pískovna u Dolních Počernic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
pískovna Beňovy západně od Klatov (KT) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
pískovna Dobříň (Dobříň, LT) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
pískovna Hradišťko I VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Pískovna mezi Hranicemi a Drahotušemi VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
piskovna Mlékojedy ME VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
pískovna Oplatil (Stéblová - Staré Ždánice) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
pískovna Štít (Pamětník) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
piskovna Toušeň (Čelákovice, PH) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Pískovna u Cítova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
pískovna u Kolína VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
piskovna u Ovčár (PH) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
pískovna u Tynce nad Labem  VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
pískovna u Vojkovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
pískovna Zálezlice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Pískovny za Opatovickou elektrárnou (Opatovice) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
PLOUČNICE: Benešov nad Ploučnicí - Děčín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
PLOUCNICE: Borecek, most - Brenne, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
PLOUČNICE: Mimoň - Boreček VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
PLOUČNICE: Žandov - Benešov nad Ploučnicí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Plumlovská (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník pod Červeným vrchem (Dobroměřice) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Podhoří, mokřad Z od bývale obce VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Podhradský rybník (Plumlov) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky Podkostelní, Velký a Malý Cihelník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
podkrušnohorský zoopark, Chomutov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Pohořelické rybníky (Starý, Vrkoč, Novoveský) VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Ponětovický rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Postránecký rybník u Janovic nad Úhlavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Postřekovské rybniky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
potok BYSTRÁ: Kerhartice - Benešov n. Ploučnicí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
POTOK VČELÍNEK: pod Nesytem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
požární nádrž Chemopetrol, Záluží MO VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
PP Trkmanec Rybníčky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Mostiště (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Želivka (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Slezská Harta (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Bílá Třemešná (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Vrchlice u Kutné Hory (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Přísečnice (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Probošťské jezero a pískovna Borek (Brandýs n.L.-Stará Boleslav) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
propadlina Horní Jiřetín (Dolní Jiřetín) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Proudnický rybník u Žiželic, okr. Kolín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
RADBUZA: Dobřany - Lhota VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
RADBUZA: Holýšov - Stod VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
RADBUZA: Horšovský Týn - Staňkov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
RADBUZA: Hostouň, most - Horšovský Týn VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
RADBUZA: Lhota - Plzeň VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
RADBUZA: Staňkov - Holýšov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
RADBUZA: Stod - Dobřany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
RADBUZA: v Plzni VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
RAKOVNICKÝ POTOK: Pustověty - ústí do Berounky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
RAKOVNICKÝ POTOK: Rakovník (Bulovna) - Pustověty VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
RAKOVNICKÝ POTOK: v Rakovníku VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
retenční nádrž Strnad VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
retenční nádrže u Spořilova a Košíku VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
retenční nádrže (JZ město, Praha 13) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
revitalizační nádrž Tachlovice (BE) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Řevnice (Hlásná Třebáň) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Řežabinec, Markovec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní památka a přírodní památka
ŘÍČANSKÝ POTOK: Vodice - Podlesský rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník Říha (u Skochovic) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Římov (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ROKYTNÁ: Moravský Krumlov - Ivančice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Rožďálovické rybníky I (Zrcadlo, Hasina, Bučice,Lohovecký, Pařizek) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Rožďálovické rybníky II (Nečas, Komorní, Bílek, Ledečský, Na holi, Hanušov) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Rozkoš (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ROŽNOVSKÁ BEČVA: Prostřední Bečva - Rožnov p. Radhoštěm VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
ROŽNOVSKÁ BEČVA: Rožnov p.R. - most Valašské Meziřičí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
RUSAVA: Záhlinické rybníky - Morava VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky Dolní a Horní Pecák, Pětinoha, Choceň VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Ostromečský rybník a ve Šlovicích na návsi (DO) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník Pazderna (Nepomuk, PJ) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky Slatina, Dubec u Prahy VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Českého Brodu VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Sychrovský a Vackův rybník (u Holsin) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Kotenčic a Pičína (PB) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Lítně (Pustý, Obora, Velký Kořenský; BE) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Lužce (U Špírku, Petrlánek; BE) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Trusnova (Lodrant, Franclinský, Sejval) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybník v Horoušanech VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky v Říčanech (PH): Mlýnský, Marvánek, Rozpakov, Srnčí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Rybárna u Unhoště VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky S od Hluboké nad Vltavou (Blanský, Návesný, Šnekl) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Drásova a Skalky (Homolka, Prostřední, Hladov) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Sudoměřic u Bechyně (Starý, Nový, Rytířský) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky v Uhříněvsi (Nadymač, Vodice) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníčky v ZOO Praha VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybník Blatenský (LN) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník Buňkov (Pardubice) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník Farský, Babín KT VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník Nervák VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybník Otovský (Otov) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník Pohránovský (Pohránov) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník Šibeník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
rybník Štěpán VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
rybník u Chomutova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybník u Unhoště - Bulhar VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník v Čimicích VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky Horní a Dolní Fikač, Rakovnický, Velký u Jeseni VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky Horní Jelení, Hanzlíkovec, Svatba, malý v obci VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky Kačerna a Drnovka, Bukova u Merklína VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky kolem Opočna VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky mezi Hakl.Dvory a Čejkovicemi VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Rybníky na Starém potoce (Němčice u Kdyně - Chocomyšl) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky Šmatlán, Smilek, Mordýř, Ředický, Hluboký VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky Strpský a okolní VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky Třesický, Vondránek, Vysušil, Sviněc, Řepánek VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Bartošovic (NJ) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
rybníky u Blovic (Cecima a Poplužák) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Bohdanče I (Bohdanečský, Zábranský) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace
rybníky u Deštné (JH) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Dírné (TA) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Dolních Počernic (Počernický, Martiňák) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
rybníky u Drahýšky (JH) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Droužkovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Jablonného v Podještědí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Mezné (TA) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Mirkova a Dolního Metelska (DO) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Mýta VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u obcí Tchořovice, Pole, Vrbno VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
Olešnické rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Přeštic a Přestavlk VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Průhonic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Ratibořic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Rojic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Šluknova (Bobří, Luční, Rybničná, Šluknov, Tom) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Soběslavi (JH,TA) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Huťský a rybník Strž (u Staré Huti) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybniky u Sytna VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky v CHKO Třeboňsko VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
rybníky v okolí Hrádku nad Nisou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky v okolí Příbrami VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky v Prostějově VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky Velký Branišovský, Nouzov, Dubenský VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
rybníky západně a jižně od obce Sruby (JZ od Chocně ) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky, potoky kolem Kardašovy Řečice, Pl.Žďáru VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky: Punčocha, Pilský, Markův, Malý Dvorský, Mlýnský VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník u Chmelištné VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Šance u Starých Hamrů (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
SÁZAVA: Chocerady - Čtyřkoly VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SÁZAVA: Čtyřkoly - Poříčí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
SÁZAVA: Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SÁZAVA: Dobrovítova Lhota - Ledeč VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SÁZAVA: Kamenný Přívoz - soutok s Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
SÁZAVA: Okrouhlice - Dobrá nad Sázavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SÁZAVA: Perknov - Okrouhlice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SÁZAVA: Pilská - Hamry n. Sázavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SÁZAVA: Pohled - Havlíčkův Brod VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SÁZAVA: Poříčí - Týnec nad Sázavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
SÁZAVA: Sázava - Chocerady VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
SÁZAVA: Světlá nad Sázavou - Dobrovítova Lhota VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SÁZAVA: Zámek u Žď. n. Sáz.- Hamry n.Sáz. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Seč I (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Sedlčanské rybníky I. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Sedlčanské rybníky II. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Sedlec (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
SKALICE: mezi Březnicí a Myslínem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Skalka (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Skučák VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
Šlapanický rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky Šlejferna, Buškovský VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
slepá ramena u Čelákovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Kozárovice (rameno, rybník) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SMĚDÁ: Frýdlant - Višňová VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
SMĚDÁ: Hejnice - Raspenava VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SMĚDÁ: Višňová - Černousy VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
SMOLIVECKÝ POTOK: Řečice - Blatná VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Sobolí a Polní rybník, Stare Sedlo (TC) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Sopřeč, Černý Nadýmač (u Přelouče) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Spytihněvské nádrže VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
STARÁ MORAVA: Hodonín; Bratislavská ul. - ústí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
STARÁ MORAVA: staré koryto řeky v Hodoníně VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Starochlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou, HK) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Štěrkopískovna Chomoutov u Olomouce VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Štěrkopískovna Dombas u Tovačova, Anninské jezero VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Štěrkopískovna Hlučín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Štěrkopískovna Hulín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
štěrkopískovna Krčmáň (Majetín, OL) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Štěrkopískovna Mohelnice (Moravičanské jez.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Štěrkopískovna Náklo VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Štěrkopískovna Ostrožská Nová Ves VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Štěrkopískovna Tlumačov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Štěrkopískovna Troubky, k.u. Tovačov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Štěrkopískovna u Dolního Benešova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
štěrkopískovna Velké Žernoseky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
štěrkopískovna Veselí nad Moravou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
štěrkoviště u Příšovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Štěrkoviště u Správčic (u Hradce Králové) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
štěrkovna Vrbice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
štěrkovny v Koblově a Antošovicích VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Stolařka VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Stráž - Hamr (Hamr, Pustý, Stráž, Sedlický) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
STŘELA: Plasy - Berounka VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Štěrkopískovna Mystřín VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Střítežské rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Šumvald u Úsova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky Svatopolský, Komora VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVITAVA: Bílovice nad. Svitavou - Obřany, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
SVITAVA: Blansko, žel.st. - Adamov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVITAVA: Březová n.Svit. (žel. most) - Stvolová VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVITAVA: Hradec n.Svit. (žel. most) - Březová n.Svit. (žel. most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVITAVA: Letovice - Svitávka VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVITAVA: Rájec - Blansko, žel.st. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVITAVA: Svitávka - ústí Bělé VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVITAVA: v Brně (Obřany, most - Olomoucká, most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Svojšické rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVRATKA: Borač - Šťepánovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVRATKA: Březina - Brněnská přehrada VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVRATKA: Březina - Veverská Bitýška VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVRATKA: Brněnská přehrada, hráz - Brno,Vídeňská ulice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVRATKA: Brno,Vídeňská ulice, most - soutok se Svitavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVRATKA: Doubravník - Borač VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVRATKA: Holasice - Židlochovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVRATKA: Nedvědice - Doubravník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVRATKA: Nosislav - Uherčice,most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVRATKA: soutok s Bobravou - Holasice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVRATKA: soutok se Svitavou - soutok s Bobravou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVRATKA: Štěpánovice - Březina VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVRATKA: Uherčice,most - Vranovice,most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
SVRATKA: vod.nádrž Vír II. - vod.nádrž Vír I. VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
SVRATKA: Vranovice,most - vodní dílo Nové Mlýny VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
SVRATKA: Židlochovice - Nosislav VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
TEPLÁ: město Teplá (Sladový rybník - most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
TEPLÁ: město Teplá (Sladový-Starý ryb.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
TEPLÁ: Poutnov - Bečov nad Teplou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
TEPLÁ: Teplá - Poutnov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
TEPLÁ: v Karlových Varech VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Terezinský rybník (Děčín-Bělá) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
Těrlická (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
TICHÁ ORLICE: Brandýs n.O. - Choceň VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
TICHÁ ORLICE: Choceň - Plchovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
TICHÁ ORLICE: Hnátnice (most) - soutok s Třebůvkou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
TICHÁ ORLICE: Letohrad (jez) - Hnátnice (most) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
TICHÁ ORLICE: Plchovice - Borohrádek VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
TICHÁ ORLICE: Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
TOČNICKÝ POTOK: Dehtín - Úhlava VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Točník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Tovačovské rybníky (Hradecký, Křenovský, Kolečko, Náklo) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
TŘEBŮVKA: Linhartice - Radkov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
TRNAVA: hráz VD Trnávka - soutok z Želivkou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybník Tuří VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
Turyňský "Záplavy" u K.Žehrovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Týnecké mokřiny VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Albrechtiček: Kotvice I, Kačák, Nový, Fojtův VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
rybníky u Bohdanče II (Rozhrna, Skříň,Tichý,Trhoňka, Udržal, Jíllovky) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Českého Vrbného (Domin, Starý a Nový Vrbenský) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
rybníky u Chropyně VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
rybníky u Dívčic (Velké Nákří, Březovec, Blatec, Nová, Černá, Zbudovský) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
rybníky u Dolního Benešova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Doloplazů VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Haklových Dvorů (Vyšatov, Novohaklovský, Starohaklovský) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
rybníky u Hluboké nad Vltavou (Naděje, Zvolenov, Munický) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Jiříkova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Jistebníka nad Odrou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
rybníky u Karviné VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
rybníky u Miroslavi (Miroslavský, Suchohrdelský) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Moravského Krumlova VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
rybníky u Náměšti nad Oslavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybník u Nových Hodějovic VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Polanky nad Odrou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
rybníky u Sezimova Ústí (Kravín, Luční, Nečista, Plocek, Jezero) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
rybníky u Stehelčevsi a Vrapice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Studénky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
rybníky u Velvar (Chržínský, Budihostický) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybníky u Vlasatic VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
rybníky u Zlivi (Zlivský, Jaderný) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
ÚHLAVA: Beňovy, most - ústí Drnového potoku (v Klatovech VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚHLAVA: Černice - soutok s Radbuzou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚHLAVA: Červené Poříčí - Lužany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚHLAVA: Dolany - Červené Poříčí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ÚHLAVA: Dolní Lukovice - Předenice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚHLAVA: Janovice, most - Beňovy, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚHLAVA: Lužany - Dolní Lukovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚHLAVA: Předenice - Štěnovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ÚHLAVA: Nýrsko (v.n.) - Janovice (KT) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚHLAVA: Štěnovice - Černice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚHLAVA: ústí Drnového potoku - Dolany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Újezdský rybník VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚPA: Česká Skalice - Jaroměř VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
ÚPA: Slatina - Ratibořice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní památka a přírodní památka
ÚSLAVA: Blovice - Nezvěstice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Božkov - soutok s Berounkou (v Plzni) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Koterov - Božkov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Kozel, most - Starý Plzenec, jez VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Nezvěstice - Kozel, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Plánice (most na Nepomuk) - Žinkovy (most nad rybníkem) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Prádlo (sádky) - Srby VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Srby - Ždírec VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Starý Plzenec - Koterov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Ždírec - Blovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ÚSLAVA: Žinkovy, hráz rybníka - Prádlo, sádky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Užín - úložiště popílku plynárny Ústí nad Labem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
V rybnících (Klenčí pod Čerchovem) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Hostivař (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
v.n. Stráž pod Ralskem VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Varnsdorf: rybníky u Billy, Kočka, Valcha VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Vavřinecké rybníky (Vavřinecký, Horní, Kacíř) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Hněvkovice (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Kořensko (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Velké Bílovice - zavlažovací nádrže (Břeclav) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
rybník Velký Rohozec (Nová Ves) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Velký a Malý Karlov u Čermné nad Orlicí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
Velký rybník u Rybniště, Světlík VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
VLTAVA: Boršov n.Vlt. - České Budějovice-Rožnov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VLTAVA: České Budějovice - České Vrbné VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VLTAVA: České Vrbné - Hluboká nad Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VLTAVA: Český Krumlov - Rájov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
VLTAVA: Cholín, most - Živohošť, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Chuchle,most - Podolí VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Davle, most - Zbraslav, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Hluboká nad Vltavou - Poněšice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
VLTAVA: Hněvkovice - Týn nad Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VLTAVA: Kralupy n.Vlt., most - Vraňany VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Mánesův most - most Barikádníků VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: most Barikádníků - Podbaba + Stromovka VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Podbaba - Roztoky,splav VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Podolí - Mánesův most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Rájov - Třísov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
VLTAVA: Rančice - Boršov nad Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
VLTAVA: Rožmberk n.Vlt. - Zátoň VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VLTAVA: Roztoky, splav - Kralupy nad Vltavou, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Slapy, hráz Štěchovice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Třísov - Rančice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka
VLTAVA: Týn nad Vltavou - ústí Lužnice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: v Českých Budějovicích VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Vraňansko - Hořínský kanál VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VLTAVA: Vraňany - Mělník, soutok VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Vyšší Brod - Rožmberk nad Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VLTAVA: Zbraslav, most - Chuchle, most VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VLTAVA: Živohošť, most - Slapy VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
vodní dílo Nové Mlýny I (horní a prostřední zdrž) VZ významné zimoviště
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 5 (20 000 a více jedinců)
 • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
vodní dílo Nové Mlýny II (třetí zdrž + Strachotínský rybník) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
Volešek VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
VOLYŇKA: Volyně - Němětice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VOLYŇKA: Volyně (město) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Vřesová-Vintířov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Všechlapy - vodní nádrž VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
VSETÍNSKÁ BEČVA: ústí Velké Stanovnice - Halenkov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
VSETÍNSKÁ BEČVA: ústí Tísňavského potoka - ústí Velké Stanovnice VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Vstišské rybníky, Vstiš PJ VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Žabakor (u Mnichova Hradiště) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Záhlinické rybníky VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Zákolanský potok v Kralupech n.Vltavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
zámecký rybník v Českém Rudolci VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Zámecký v Děčíně VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
CH chráněná lokalita
 • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast
Zámecký rybník v Lednici VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Ramsarská lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace
Žehuňská (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
 • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
CH chráněná lokalita
 • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
 • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní památka a přírodní památka
ŽELIVKA: Soutice -soutok se Sázavou VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
Žermanická (v.n.) VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
Žinkovy VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
ZUBŘINA: Blížejov - Staňkov VZ významné zimoviště
 • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)